top of page

ÖNEMLİ NOTLAR

  • Sunum süresi 10 dakikadır.

  • Sunum için, bu süreyi aşmayacak Powerpoint dosyası hazırlanmalıdır. Powerpoint sunum dosyasının sadece metinden oluşması ve katılımcının bu metni okuyarak sunum yapması doğru bir sunum tekniği olmayacaktır.

  • Kongrenin uluslararası olması ve katılanların büyük çoğunluğunun yabancı olması nedeniyle İngilizce başlık tercih edilmekte ve çalışmaya ingilizce özet eklenmesi, sunumun 2 dilde hazırlanması TAVSİYE edilmektedir. Ancak bu durum ZORUNLU DEĞİLDİR.

  • Katılımcı çalışmasını kongre dillerinden herhangi biriyle hazırlayabilir ve sunabilir. Yazım dili ile sunum dili aynı olmak zorunda değildir. Bildiri İngilizce hazırlanıp, Türkçe sunulabilir.

  • Çalışmayı yazarlardan birisi veya birkaçı birlikte sunabilir. Online katılımlarda sadece bir yazarın kayıt yaptırması yeterlidir. Diğer yazarlar dinleyici (ücretsiz) olarak katılabilirler.

  • Çalışma gönderilirken sunum yapacak olan yazarın belirtilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

  • Kongre katılım belgeleri kongreden en geç bir gün sonra gönderilmektedir.

  • Çalışma ve sunum hazırlanırken editörlerimiz tarafından rehberlik yapılmaktadır. Sorularınızı eposta veya whatsapp hattı ile sormaktan çekinmeyiniz.

bottom of page