top of page

KONGREMİZ DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

Türkiye'den katılım kota dahilindedir.
Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.
Hakem raporları arşivlenmektedir.

bottom of page